Prestatiemanagement in de overheid: Een overzicht

In dit overzichtsartikel worden, na een korte introductie over wat prestatiemanagement inhoudt, internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van invoering van prestatiemanagement in de overheid behandeld. Daarna worden een aantal punten besproken waaraan nadrukkelijk aandacht moet worden besteed tijdens die invoering: de verschillen tussen publieke en private organisaties, waardoor methoden uit de profit niet zomaar kunnen worden overgenomen; de rollen van de politiek en burger die al dan niet stimulerend zijn tijdens de invoering van prestatiemanagement; en de manier waarop de verkregen prestatie-informatie uit prestatiemanagement kan (en moet) worden toegepast bij de beoordeling van overheidsinstanties. Ook worden de contouren van toekomstig prestatiemanagement binnen de overheid geschetst.

Year of publication:2003
Authors:A.A.de Waal and L.A.F.M.Kerklaan
Published in:Arca New Public Management 2003 paper, september 2003
Download full publication