Prestatiemanagement in het buitenland

In dit artikel beschrijven wij internationale ontwikkelingen op het gebied van invoering van prestatiemanagement in de overheid en zullen deze vervolgens vergelijken met de nationale programma’s. Ook schetsen we de contouren van toekomstig prestatiemanagement binnen de overheid.

Year of publication:2003
Authors:A.A.de Waal and L.A.F.M. Kerklaan
Published in:ESB, 28-11-2003