Prestatiemanagement in het primair onderwijs

De omgeving van de school wordt snel turbulenter. De verhouding tussen bestuur en management verandert. Het toezicht van de inspectie ondergaat wijziging. De buitenwacht focust meer op aantoonbare onderwijskundige prestaties. In toenemende mate worden prestaties van scholen vergeleken. Scholen zijn in een positie gemanoeuvreerd dat ze in effectiviteitstermen moeten gaan denken. Ze moeten uitgebreider verantwoording afleggen. Op alle niveaus worden meer of betere prestaties verlangd. Verdere professionalisering van leerkrachten kan niet uitblijven. Echter, het huidige instrumentarium van de schoolleiding is onvoldoende berekend op deze turbulentie. Prestatiemanagement is een welkome aanvulling. Dit artikel bespreekt hoe prestatiemanagement in het primaire onderwijs vorm kan worden gegeven.

Year of publication:2002
Authors:mr. L.A.F.M. Kerklaan and dr. A. A. de Waal MBA
Published in:Direct, magazine voor schoolmanagement, november 2002
Download full publication