Prestatiemanagement: Invoering van prestatieafstemming en prestatiebeloning

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Het eerste katern (C1-5) beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Dit katern bespreekt een methode voor de invoering van prestatiemanagement en prestatieafstemming. Ook worden ook een aantal aandachtpunten en do’s gegeven met betrekking tot de invoering en gebruik van prestatiebeloning en prestatiemanagement.

Year of publication:2003
Author:dr. A.A. de Waal MBA
Published in:Kwaliteit in Praktijk-reeks, Kluwer, Katern C1-6, 2003