Prestatiemanagement van betrokkenheid in de publiek sector

Succesvoorwaarden voor invoering van prestatiemanagement in een arbeidsorganisatie kunnen worden samengevat als competentie, control en betrokkenheid. Gelet op kenmerken van de publieke sector zoals vage doelen, geen mogelijkheid tot feedback, en doelincongruentie tussen politiek bestuurder en ambtelijk manager, blijkt het een stuk lastiger prestatiemanagement te implementeren in een overheidsorganisatie dan in een profit organisatie. In dit artikel wordt ingegaan hoe prestatiemanagement van de succesvoorwaarden betrokkenheid verbeterd kan worden. Het geheel wordt geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld.

Year of publication:2004
Authors:André de Waal and Paul Jansen
Published in:Gedrag & organisatie, december 2004
Download full publication