Prestatiemanagement van immateriële activa: Hoe staat het daar eigenlijk mee?

Er bestaat een steeds groter wordend verschil tussen de ‘echte’ prestatie die beïnvloed wordt door immateriële factoren en de formele prestatie-informatie in interne en externe rapportages. In de laatste tien tot twintig jaar heeft een verscheidenheid aan innovaties plaatsgevonden in meet- en rapportagesystemen. Deze innovaties waren erop gericht de tekortkomingen die historisch en financieel gebaseerde rapportages intrinsiek bevatten geheel of gedeeltelijk op te heffen. Dit artikel bespreekt de stand van zaken in Europa op het gebied van het meten en rapporteren van immateriële activa. Ook wordt een analyse van toekomstige ontwikkelingen, problemen en kansen met betrekking tot prestatiemanagement van deze belangrijke activa gegeven.

Year of publication:2002
Author:Prof. C. W. Holtham
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication