Prestatiemanagement werkt! Maar… Het blijft mensenwerk

Het succes van de balanced scorecard heeft een flinke impuls gegeven aan de acceptatie van prestatiemanagement, dat daardoor steeds meer gemeengoed is geworden onder profit en non-profit organisaties. Dat prestatiemanagement ervoor zorgt dat organisaties betere resultaten, in zowel financiële als niet-financiële zin, behalen wordt in toenemende mate duidelijk. Het blijkt in de praktijk dat, om prestatiemanagement echt succesvol te maken, het nodig is prestatiegericht-gedrag bij alle medewerkers te bevorderen. Prestatie-afstemming helpt hierbij.

Year of publication:2002
Author:André de Waal
Published in:Manager & Literatuur, 2002, no. 8.1
Download full publication