Recente ontwikkelingen in de financiële functie: Herbezinning is noodzakelijk

In de periode 2002-2005 werd ieder jaar het onderzoek ‘Trends en ontwikkelingen in de Financiële Functie’ uitgevoerd. In 2007 is dit trendonderzoek hervat. Uit het onderzoek komt naar voren dat de financiële manager het de laatste twee jaar zeker niet minder druk heeft gekregen. Ook blijkt dat de trend die in 2005 al werd gesignaleerd, namelijk dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de menselijke factor in de bedrijfsvoering, zich in de laatste jaren heeft voortgezet. Het onderzoek toont bovendien aan dat het zaak is voor managers niet alleen te streven naar het verhogen van de effectiviteit van de financiële functie, maar ook naar het herschikken van de prioriteiten binnen die functie. Op deze manier kan de financiële functie haar spilfunctie binnen de organisatie behouden.

Year of publication:2008
Author:André de Waal
Published in:Tijdschrift Controlling, no. 4, april 2008
Download full publication