Trends en ontwikkelingen bij Free Record Shop

In dit artikel wordt beschreven hoe de Free Record Shop inspeelt op de trends en ontwikkelingen uit het 2003 onderzoek. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de overeenkomsten en afwijkingen die zijn te constateren in vergelijking met de uitkomsten van het trendonderzoek, en aan verdere ontwikkelingen binnen de Free Record Shop.

Year of publication:2004
Authors:W. Hurts and A. de Waal
Published in:Tijdschrift Controlling, februari 2004