Trends en ontwikkelingen in de financiële functie 2003 (delen 1 + 2)

De financiële functie is de laatste tijd danig in beweging. Dit betekent dat controllers over een uitgebreid arsenaal van kennis en vaardigheden moeten beschikken, om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan de organisatie en haar managers. In een serie van twee artikelen wordt bekeken hoe financiële managers in Nederland en België hiermee omgaan. In het eerste artikel worden de resultaten van een onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de financiële functie van Nederlandse en Belgische profit en non-profit organisaties beschreven. In het tweede artikel wordt beschreven hoe organisaties inspelen op deze trends en ontwikkelingen.

Year of publication:2003
Author:dr. André A. de Waal MBA
Published in:Tijdschrift Controlling, februari 2003
Download full publication