UVW’s externe agenda, prestatiemanagement in het zelfstandig bestuursorgaan

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) vormen sinds het begin van de jaren negentig een snelgroeiend organisatorisch fenomeen in overheidsland. De gecombineerde rol van ministeries als opdrachtgever, eigenaar en toezichthouder van ZBO’s vereist van deze organisaties een specifieke wijze van afstemming en verantwoording aan de ministeries. Prestatie-informatie speelt hierin een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft welke veranderingen het ZBO-schap heeft teweeggebracht bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met betrekking tot de prestatierapportage en prestatieverantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Year of publication:2004
Authors:dr. A. A. de Waal MBA and drs. H.M.A. Fermont
Published in:Controllers Magazine, juni 2004
Download full publication