Valkuilen bij het invoeren van de balanced scorecard

Bij managers bestaat veel ontevredenheid over de gehanteerde managementrapportage.’Te eenzijdig, niet op de toekomst gericht en geen relatie met de strategische doelstellingen’, luidt de kritiek. De Balanced Scorecard is een uitstekend instrument om de prestaties op een gebalanceerde manier te volgen en inzicht te verkrijgen in de realisatie van de strategie.

Bij de invoering van dit concept gaat het echter in een op de twee gevallen fout. In dit artikel worden de belangrijkste valkuilen bij implementatie besproken. Wordt aan deze valkuilen aandacht besteed, dan neemt de kans op een succesvolle invoering van de Balanced Scorecard sterk toe. In dit artikel worden de valkuilen beschreven.

Year of publication:1998
Authors:H. Bulthuis, K. Mijland-Bessems and A.A. de Waal
Published in:Tijdschrift Leidinggeven & Organiseren, februari 1998
Download full publication