Wat maakt een prestatiemanagementsysteem gebalanceerd?

Uit onderzoek blijkt dat managers die over een gebalanceerd prestatiemanagementsysteem beschikken dit systeem vaker gebruiken en tevredener zijn met de toepassing van prestatiemanagement in hun organisatie dan managers die alleen kunnen beschikken over een ‘losse’ verzameling van prestatie-indicatoren. Aangezien de toepassing van prestatiemanagement een duidelijke relatie heeft met positieve bedrijfsresultaten is het dus van evident belang dat een organisatie een gebalanceerd prestatiemanagementsysteem heeft. In dit artikel wordt besproken wat de kenmerken van een dergelijk systeem zijn en in hoeverre Nederlandse organisaties al beschikken over zo’n systeem.

Year of publication:2002
Author:A.A. de Waal
Published in:Balanced-Scorecard.nl, mei 2002
Download full publication