World-class prestatiemanagement: Een dwingende noodzaak

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en management maken het organisaties tegenwoordig mogelijk toegevoegde waarde te creëren op manieren die men zich enige jaren geleden nauwelijks kon voorstellen. Om optimaal van deze ontwikkelingen te kunnen profiteren moeten organisaties eerst een cutting edge prestatiemanagementproces ontwikkelen en invoeren. Een dergelijk proces verschaft de organisatie de flexibiliteit en dynamiek die nodig zijn om de concurrentie voor te blijven en consistent toegevoegde waarde te leveren aan aandeelhouders en andere stakeholders.

In dit artikel worden ideeën beschreven voor het opzetten en invoeren van een world-class prestatiemanagementproces. De ideeën zijn gebaseerd op de resultaten van een wereldwijd benchmarkonderzoek dat werd uitgevoerd bij prominente organisaties in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en Japan.
Dit onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in hoe, op een gebruikersvriendelijke en transparante manier, een state-of-the-art, geïntegreerd, eenvoudig en flexibel prestatiemanagementproces van hoge kwaliteit kan worden ontwikkeld. Het benchmarkonderzoek leverde veel nieuwe ideeën en voorbeelden van toepassingen op. In dit artikel worden een aantal ideeën kort beschreven.

Voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten van het benchmarkonderzoek en de praktijkvoorbeelden bij onder meer Hewlett-Packard, KLM Royal Dutch Airlines, NEC Corporation, Philips Electronics, Sara Lee /DE en XEROX verwijs ik u naar het boek Power of Performance Management.

Year of publication:2001
Author:A.A. de Waal
Published in:Tijdschrift Financieel Management, 2001/3
Download full publication