Actie is alles!

Het gebruik van managementrapportage in praktijk

By André de Waal, Henk Bulthuis

Rein Heuvel, succesvol directeur van een grote aan de beursgenoteerde onderneming, zit tevreden achter zijn bureau. Jarenlang heeft hij de grootste moeite gehad om goede informatie te krijgen over het reilen en zeilen van zijn organisatie. Maar nu kijkt hij vol trots naar de managementrapportage. Al een jaar lang krijgt hij elke maand, stipt op tijd, de Balanced Scorecard-rapportage met daarin de kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren die voor zijn organisatie het belangrijkst zijn. Dankzij de rapportage kan hij goed volgen hoe het gaat met de onderneming: Rein heeft alles onder controle!

Maar is dat werkelijk waar? Wordt de rapportage regelmatig tijdens de managementteam bijeenkomsten besproken? Praten de mensen er ook over? Hangen de resultaten op het mededelingenbord? Neemt iedereen direct actie zodra de rapportage aangeeft dat het fout gaat?

In dit boekje volgen we Rein op zijn tocht naar zinvolle actie, waarbij hij van zijn managers veel excuses hoort om geen actie te ondernemen. Rein komt de volgende typen managers tegen:

De afwachtende manager

De delegerende manager

De doe-het-zelvende manager

De eigengereide manager

De excuserende manager

De grondige manager

De handige manager

De kort-door-de-bocht manager

De ontkennende manager

De overenthousiaste manager

De perfectionistische manager

De praktische manager

De verhalende manager

De volgzame manager

De wantrouwende manager

De zoekende manager