Meten moet!

By A.A. de Waal, J.H.J.M. Mijland-Bessems, H. Bulthuis

Managementinformatie en -rapportage zijn van vitaal belang voor een juiste beleidsbepaling en sturing van een organisatie. Goede managementrapportages maken met name gebruik van kritische succesfactoren, prestatie-indicatoren en de balanced scorecard.

Ondanks dat het concept van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in wezen eenvoudig te begrijpen is, blijken in de praktijk veel organisaties het niet makkelijk te hebben met de invoering daarvan. Om managers een helpende hand toe te steken bij de invoering van het concept hebben de auteurs een overzicht gemaakt van veelvoorkomende kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. De meeste van deze parameters zijn afkomstig van de verschillende projecten op het gebied van managementinformatie en -rapportage die ze hebben uitgevoerd als consultants.

In hoofdstuk 1 wordt het doel van managementinformatie en -rapportage toegelicht. Aan de hand van praktijkonderzoek wordt vervolgens de kwaliteit van de huidige managementinformatie en -rapportage besproken. Ook worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van managementinformatie- en rapportage behandeld.
In hoofdstuk 2 wordt een ontwikkelingsraamwerk voor kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren gegeven. De prestatiemetingspiramide wordt toegelicht en de ontwikkelingsaanpak wordt beschreven. Ook wordt besproken hoe managers kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren kunnen analyseren en hoe ze daarop vervolgens actie kunnen nemen. Immers, het gaat niet zozeer om ‘meten om te weten’ maar om ‘meten om te managen’.
Het concept van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren is toepasbaar in zowel profit als non-profit organisaties. In de hoofdstukken 3 tot en met 9 zijn voor zeven verschillende industrieën specifieke strategische doelstellingen en cruciale bedrijfsactiviteiten beschreven. Voor elk van deze doelstellingen en bedrijfsactiviteiten worden kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren gegeven. Dit betekent dat u niet alleen naar het hoofdstuk dat betrekking heeft op uw eigen industrie moet kijken; ook in de hoofdstukken over andere industrieën kunnen parameters worden besproken die voor uw organisatie relevant zijn. Dit geldt met name voor hoofdstuk 10, waarin generieke doelstellingen en bedrijfsactiviteiten, die toepasbaar zijn binnen alle organisaties, worden besproken.

INHOUD VAN HET BOEK:

1. Kwaliteit van managementinformatie en -rapportage

De planning- en controlcyclus
Kwaliteit van de huidige managementinformatie en -rapportage
Ontwikkelingen op het gebied van managementrapportage

2. Ontwikkeling van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren

Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren
De prestatiemetingspiramide
Ontwikkelingsmethodiek
Projectaanpak
Implementatie van de balanced scorecard
Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in de profitsector

3. Detailhandel

4. Handel

5. Onroerend Goed

6. Productie

7. Telecommunicatie

8. Transport

9. Zakelijke dienstverlening

10. Generieke strategische doelstellingen en bedrijfsactiviteiten

Externe klanttevredenheid

Interne klanttevredenheid

Personeelskwaliteit

Personeeltevredenheid

Financiën

Automatisering

Human Resources

Public Relations

Buy this book at Buy my books