Prestatiegericht gedrag

By Dr. A.A. de Waal MBA

In veel ondernemingen is men de afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan met prestatiemanagement door het introduceren van concepten als de balanced scorecard, activity based management en value based management. Verstandige initiatieven, omdat de huidige economische omstandigheden prestatiegedreven organisaties vereisen die voortdurend gericht zijn op het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie en op het behalen van goede financiële en niet-financiële resultaten. De praktijk leert echter dat maar al te vaak de prestaties die men vooraf voor ogen had toch niet worden gerealiseerd. Sterker nog, er wordt veel energie gestoken in het bouwen van ingenieuze systemen, maar men gaat daar niet daadwerkelijk meer prestatiegerichter van werken.

Hoe kan het prestatiegericht gedrag van mensen in een organisatie bevorderd worden? In dit boek worden de resultaten beschreven van onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor prestatiegericht gedrag en de rol die prestatiemanagement speelt in de verbetering van dat gedrag. In de ‘prestatiegerichte organisatie’, waar voldoende aandacht wordt besteed aan gedragsfactoren, worden betere resultaten behaald doordat organisatieleden op een prestatiegerichte wijze handelen. Dit boek geeft praktische analyse- en hulpmiddelen waarmee een organisatie kan bepalen of zij voldoende prestatiegericht is en waarmee zij haar prestatiegerichtheid kan verhogen.

INHOUD VAN HET BOEK:

De rol van gedragsfactoren bij succesvol prestatiemanagement
De rol van managementstijlen bij succesvol prestatiemanagement
Praktijkhulpmiddel 1: de ingangstoets
Praktijkhulpmiddel 2: de prestatiemanagementanalyse
Toepassingen van de prestatiemanagementanalyse bij zorginstelling Abrona, Tempo-Team Group en KLM