Belangrijke vereisten voor goede prestatie-informatie implementatie van de balanced scrorecard bij Novartis

Halverwege het vorige decennium begon het prestatiemanagementsysteem, in de vorm van de balanced scorecard, aan een indrukwekkende opmars in zowel de profit als de non-profit sector. Daarbij bleek dat organisaties in de praktijk geregeld hun prestatiemanagementsysteem opnieuw moesten inrichten of herimplementeren. Op basis van deze ervaringen kunnen een aantal vereisten worden opgesteld voor een goede inhoud van het prestatiemanagementsysteem. In dit artikel worden deze vereisten besproken en wordt bekeken hoe een multinationale organisatie aan deze vereisten heeft voldaan tijdens de implementatie van de balanced scorecard.

Year of publication:2002
Authors:Drs. H.M.A. Fermont and dr. A.A. de Waal
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication