Centrum voor werk en inkomen: Prestatiemanagement werkt

Afstemming tussen organisatieonderdelen kan zeer complex zijn, vooral binnen de overheid met haar grote verwevenheid van onderling afhankelijke onderdelen. Prestatiemanagement, en de daarbij behorende prestatie-informatie, kan een belangrijke rol spelen bij een efficiëntere en vooral effectievere afstemming en verantwoording, waardoor gerichter sturing kan worden geven aan het realiseren van door afstemmingspartners vooraf overeengekomen doelstellingen. Aan de hand van afstemmingsrelaties die het nog jonge Centrum voor Werk en Inkomen heeft ontwikkeld, wordt beschreven hoe de afstemmingsrol van prestatiemanagement er in de praktijk uit kan zien.

Year of publication:2003
Authors:A.A.de Waal and H.M.A. Fermont
Published in:Controllers Magazine, november 2003