De rol van gedragsfactoren bij succesvol prestatiemanagement

De Engelse versie van dit artikel heeft de Highly Commended Paper award gewonnen tijdens de Third International Performance Measurement & Management Conference, gehouden in july 2002 in Boston, USA.

Tot nu toe heeft de rol die gedragsfactoren spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een prestatiemanagementsysteem, zoals de balanced scorecard, weinig aandacht gekregen in literatuur en praktijkonderzoek. Dit artikel beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat wanneer een organisatie voldoende aandacht besteedt aan een aantal specifieke gedragsfactoren, de managers van die organisatie daadwerkelijk het prestatiemanagementsysteem regelmatig gaan gebruiken.

Year of publication:2002
Author:A.A. de Waal
Published in:Tijdschrift Controlling, nr. 7/8, augustus 2002
Download full publication