Hoe prestatiegericht is de chief financial officer?

De praktijk leert dat het invoeren van een prestatiemanagementsysteem geen garantie is voor betere prestaties, maar dat het daaraan wel degelijk kan bijdragen. Bij de invoering is een belangrijke taak weggelegd voor de financiële manager. Immers, de rol van de financiële functie beweegt zich steeds meer van een passieve hoeder en bewaker van prestatie-informatie naar die van actieve richtingaangever en aanjager van de organisatie. De financiële manager wordt steeds minder boekhouder en technicus en steeds meer intermediair tussen de financiële functie en lijnmanagement, waarbij hij of zij een steeds centralere rol inneemt binnen de organisatie.

Year of publication:2003
Author:André de Waal
Published in:Chief Financial Officer, september 2003