Managementstijlen voor succesvol prestatiemanagement

Tot op heden is in de managementliteratuur en praktijkonderzoek weinig aandacht besteed aan de rol die managementstijlen spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een prestatiemanagementsysteem zoals de balanced scorecard. Dit artikel beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat er een aantal specifieke stijlen zijn die managers helpen regelmatig van het prestatiemanagementsysteem gebruik te maken.

Year of publication:2002
Author:Dr. A.A. de Waal
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication