Nederland is traag met invoering resultaatgerichte overheid

In de recente notitie ‘Kracht zonder macht’ pleit het beraad van secretarissen-generaal voor de oprichting van een ambtelijke groep voor het strategisch beleid voor de gehele rijksoverheid. Dit initiatief is toe te juichen. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. Om een effectieve overheidsorganisatie te creëren moeten overheidsmanagers ervoor zorgen dat acties worden opgezet, dat toezeggingen gestand worden gedaan, dat kritische opdrachten worden uitgevoerd en dat mensen verantwoordelijk gehouden worden voor het behalen van de door hen gedane toezeggingen en beloften. Overheidsmanagers moeten passief prestatiemeting vervangen door pro-actief, op resultaat gericht prestatiemanagement.

Year of publication:2002
Author:André de Waal
Published in:Het Financieele Dagblad, 23 mei 2002
Download full publication