Prestatiebeloning: Wat is het en werkt het?

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Dit eerste katern beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Specifiek wordt ingegaan op prestatiebeloning: wat is het, werkt het en welke aandachtspunten zijn er bij de invoering? Een van deze aandachtspunten is dat prestatiebeloning gebaseerd moet zijn op meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren en dat de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en de bijbehorende normen een onderdeel moeten zijn van de formele planning- en controlcyclus van de organisatie. Het tweede katern (C1-6) van het onderwerp bespreekt een uitstekende methode om dit te bewerkstelligen: de invoering van prestatiemanagement en prestatieafstemming. In dit tweede katern worden ook een aantal aandachtpunten en do’s gegeven met betrekking tot de invoering en gebruik van prestatiebeloning en prestatiemanagement.

Year of publication:2003
Author:dr. A.A. de Waal MBA
Published in:Kwaliteit in Praktijk-reeks, Kluwer, Katern C1-5, 2003