Prestatiemanagement in de laboratoriumpraktijk: De case van ALcontrol

In veel organisaties kan het voor zowel de medewerker als voor de leidinggevende duidelijker gemaakt worden hoe elke individuele medewerker kan bijdragen aan het resultaat van de gehele organisatie. Dit kan worden gerealiseerd door de werkzaamheden van de individuele medewerker én de criteria waarop hij of zij wordt beoordeeld af te stemmen op de missie en de strategische doelstellingen van de organisatie. In dit artikel wordt een praktische aanpak beschreven om de gewenste prestatieafstemming met behulp van prestatiemanagement te introduceren in de organisatie. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de praktijkcase van ALcontrol Laboratories.

Year of publication:2003
Author:A.A.de Waal
Published in:Labbriefing, no. 6, oktober 2003
Download full publication