Prestatiemanagement in de sociale werkvoorziening

De sociale werkvoorziening in Nederland verzorgt sinds vijfenzeventig jaar aangepaste arbeidsplaatsen voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet aan bod komen. Vanwege de omschakeling naar het baten-lastenstelsel en toenemende politieke invloed op de uitvoering groeit de behoefte binnen deze sector en de individuele sociale werkbedrijven om, middels een collectief prestatiemanagementsysteem, op gerichte wijze kosten en kwaliteit van de uitvoering van werkvoorzieningsregelingen inzichtelijk te maken. Deze behoefte gaat gepaard met een noodzaak tot verandering van houding en gedrag van het management van de sociale werkvoorzieningsbedrijven, om prestatiemanagement tot een blijvend succes te maken.

Year of publication:2003
Authors:dr. A. A. de Waal MBA and drs. H.M.A. Fermont
Published in:Controllers Magazine, februari 2003
Download full publication