Vijf open deuren naar een excellente organisatie?

Zijn de vijf HPO-factoren die uit het HPO-onderzoek naar voren komen nu eigenlijk open deuren? U ‘wist’ dit toch allemaal allang? De afgelopen jaren bent u immers gebombardeerd met de ene verbetermethode na de andere? Veel van de aangeboden methoden hebben echter geen wetenschappelijke basis, waardoor de kans van slagen in principe beperkt is omdat deze meer afhangt van geluk dan van echt weten wat werkt. Het is alsof u een reis onderneemt en op een honderdsprong met allemaal open deuren komt. Welke deur gaat u nu kiezen: ze leiden allemaal wel ergens naartoe?

Year of publication:2008
Author:André de Waal
Published in:Managers Online, 6 juli 2008
Download full publication