Budgetteringsproces

Tuesday, 20 July 2021

Veel organisaties zijn in meer of mindere mate ontevreden met hun budgetteringsproces. Ondanks deze ontevredenheid besluit men toch niet snel tot de invoering van nieuwe budgetteringsconcepten en als die toch worden ingevoerd, verloopt de invoering ervan vaak moeizaam. In dit boek worden de factoren besproken die van invloed zijn op de beslissing om veranderingen in […]

Hollandse Meesters in Management

Tuesday, 20 July 2021

Hoorcolleges over het werk van Nederlandse managementauteur André de Waal. André de Waal is de Benjamin onder de meest invloedrijke Nederlandse managementdenkers, maar zijn ster is rijzend. Hij heeft inmiddels een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Naast vele artikelen schreef hij onder andere de boeken “Prestatiemanagement”, “Minder is meer”, “Meten moet!”, “Cijfers zeggen niet […]

Passie voor je vak!

Tuesday, 20 July 2021

Hoe maakt u van uw bedrijf een HPO, oftewel een High Performance Organisatie? En hoe wordt u zelf een High Performance Individual? Dringende vragen, vooral in een tijd van recessie. Dr. André A. de Waal MBA komt in ‘Passie voor je vak’ met een helder antwoord. Dit boek is bedoeld om een worstelende sector nieuw […]

10 Rituelen van slecht management

Tuesday, 20 July 2021

Zonder goede managers is het onmogelijk om een excellente organisatie te creëren. Maar wat onderscheidt de goede manager nu precies van de slechte? Dit boek beschrijft de tien rituelen die slechte managers gebruiken om te overleven in het huidige tijdsgewricht van dalende omzetten, afnemende winsten, oplopende verliezen en beperktere budgetruimtes. Slechte managers verbloemen met hun […]

Hoe bouw je een High Performance Organisatie?

Tuesday, 20 July 2021

Houd u niet langer bezig met wat u denkt dat werkt, of wat u vindt dat zou moeten werken. Als hedendaagse manager kunt u zich beter concentreren op datgene wat werkelijk bijdraagt aan het bereiken van uw doelstellingen. André de Waal ontdekte en analyseerde op wetenschappelijke wijze wat er aantoonbaar toe doet in iedere soort […]

Het budgetteringsprocesmodel

Tuesday, 20 July 2021

In dit boek wordt onderzocht of het bijzondere karakter van een projectorganisatie, ten opzichte van ander typen organisaties zoals productiebedrijven of handelsondernemingen, een aangepaste manier van budgetteren vereist. Daarnaast is een budgetteringsprocesmodel ontwikkeld dat optimaal voor projectorganisaties is. Projectorganisaties zijn opgebouwd uit een portfolio van projecten die gebruik maken van dezelfde schaarse hoeveelheid middelen. Het […]

Hoe bouw je een High Performance financiële functie?

Tuesday, 20 July 2021

Na jaren van krimp en bezuinigingen kijken organisaties eindelijk weer naar de toekomst. Er is weer ruimte voor groei en innovatie. We zien deze nieuwe energie ook terug in hernieuwde aandacht voor het concept van de high performance organisatie. Een wendbare organisatie, die interne problemen resoluut en effectief aanpakt en oplost. Een organisatie ook, die […]

Perspectieven op leiderschap

Tuesday, 20 July 2021

Leiderschap is actueel en alom aanwezig. Leiders nemen initiatief, hebben een visie op de toekomst, geven richting in onzekere situaties en motiveren anderen om mee te doen. Ze creëren netwerken van mensen met verschillende professies om aan vernieuwing te werken. Leiders zijn sensitief en snappen de emoties van mensen om hen heen. Liever veranderen ze […]

De High Performance Financiële Functie in de praktijk

Tuesday, 20 July 2021

De financiële functie is een van de belangrijkste ondersteunende functies in elke organisatie: zij is de spin in het web en heeft relaties met alle andere functies en afdelingen binnen de organisatie. Daarom is het van essentieel belang dat de financiële functie zo goed mogelijk opereert en functioneert, zodat zij de operationele afdelingen van de […]

De High Performance OverheidsOrganisatie

Tuesday, 20 July 2021

Nederlandse overheidsorganisaties presteren tussen de 6+ en 7- *. Dat ligt niet aan de mensen die er werken. De meeste ambtenaren zijn gedreven mensen. Helaas worden zij belemmerd in hun werk door hardnekkige patronen die kenmerkend zijn voor overheidsorganisaties. Vooral het verbetervermogen blijft achter. Verbeteringen die opgestart worden leveren geen duidelijke resultaten, zijn te ingewikkeld, […]