Project management control within a multicultural setting

Wednesday, 5 December 2018

There is a growing debate and research stream on the influence of national culture on the type and nature of management control systems (MCSs) used by organizations in the country. A specific case is the management control of projects executed in a multicultural international environment. The purpose of this paper is to describe the findings […]

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie 2003 (delen 1 + 2)

Monday, 14 August 2017

De financiële functie is de laatste tijd danig in beweging. Dit betekent dat controllers over een uitgebreid arsenaal van kennis en vaardigheden moeten beschikken, om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan de organisatie en haar managers. In een serie van twee artikelen wordt bekeken hoe financiële managers in Nederland en België hiermee omgaan. In […]

Trends en ontwikkelingen bij Free Record Shop

Monday, 14 August 2017

In dit artikel wordt beschreven hoe de Free Record Shop inspeelt op de trends en ontwikkelingen uit het 2003 onderzoek. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de overeenkomsten en afwijkingen die zijn te constateren in vergelijking met de uitkomsten van het trendonderzoek, en aan verdere ontwikkelingen binnen de Free Record Shop.

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie 2004

Monday, 14 August 2017

In 2002 werd voor het eerst het onderzoek ‘Ontwikkelingen en Trends in de Financiële Functie’ uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het bedrijfsleven opnieuw opgeschrikt door schandalen, nieuwe wet- en regelgeving en een neergaande economie. Ontwikkelingen die allemaal effect hebben op de financiële functie. Daarom was er genoeg aanleiding om het trendonderzoek te herhalen. In dit […]

De financiële manager: Betrouwbaar en prijzen-actief! Trends en ontwikkelingen in de financiële functie 2004-2005

Monday, 14 August 2017

Het afgelopen jaar is het er in het bedrijfsleven niet echt rustiger op geworden en zijn veel van de trends en ontwikkelingen die effect hebben op de financiële functie nog steeds van groot belang. Uit de resultaten van het trendonderzoek 2004 blijkt dat financiële managers nog steeds het meeste belang hechten aan het leveren van […]

Recente ontwikkelingen in de financiële functie: Herbezinning is noodzakelijk

Monday, 14 August 2017

In de periode 2002-2005 werd ieder jaar het onderzoek ‘Trends en ontwikkelingen in de Financiële Functie’ uitgevoerd. In 2007 is dit trendonderzoek hervat. Uit het onderzoek komt naar voren dat de financiële manager het de laatste twee jaar zeker niet minder druk heeft gekregen. Ook blijkt dat de trend die in 2005 al werd gesignaleerd, […]

Meer poen meer prestaties?

Monday, 14 August 2017

Het aloude systeem van functiebeloning raakt uit de gratie. In toenemende mate wordt de mate van beloning afgemeten aan het niveau van de inspanningen van managers en medewerkers en het resultaat daarvan op de organisatie. Meer poen voor prestaties dus. Op zich niks mis mee, medewerkers krijgen via die weg immers daadwerkelijk loon naar werken. […]

Prestatiebeloning: Wat is het en werkt het?

Monday, 14 August 2017

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Dit eerste katern beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Specifiek wordt ingegaan op prestatiebeloning: wat is het, werkt het en welke aandachtspunten zijn er bij de invoering? Een van deze aandachtspunten is dat prestatiebeloning gebaseerd moet zijn op meetbare […]

Prestatiemanagement: Invoering van prestatieafstemming en prestatiebeloning

Monday, 14 August 2017

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Het eerste katern (C1-5) beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Dit katern bespreekt een methode voor de invoering van prestatiemanagement en prestatieafstemming. Ook worden ook een aantal aandachtpunten en do’s gegeven met betrekking tot de invoering en gebruik van […]

Beyond Budgeting: De nieuwe uitdaging

Monday, 14 August 2017

De prestaties van organisaties worden vandaag de dag nauwgezetter dan ooit tevoren gevolgd door de buitenwereld. Echter, ondanks een decennium van platter wordende organisatiestructuren en invoering van organisatiebrede informatiesystemen en nieuwe rapportagetechnieken zoals balanced scorecards, is de capaciteit om een strategie effectief en efficiënt in te voeren onvoldoende toegenomen. Een van de manieren om de […]